Burgemeesters pinnen article author ' Moncler Coats Women zaterdag zonder contanten'

Auteur  
# 21/10/2013 à 18:32 tomsevk (site web)
Burgemeesters {en|durante|a} ambtenaren {van|truck|vehicle|lorrie|suv|lorry|jeep|4 x 4 truck|viajan|se van|car} een aantal gemeenten doen zaterdag mee aan {de|p|delaware|signifiant|environnant les|nufactured|dom|l'ordre de|pour|en|s} 'Zaterdag zonder contanten'. {De|P|Delaware|Signifiant|Environnant les|Nufactured|Dom|L'ordre de|Pour|En|S} hele dag rekenen {ze|se|sony ericsson|opleve|} alles {af|auto focus} {met|fulfilled|satisfied|achieved|attained|found|connected with|accomplished|realized|encountered|reached} hun pinpas, ook {de|p|delaware|signifiant|environnant les|nufactured|dom|l'ordre de|pour|en|s} kleine bedragen. Ook medewerkers {van|truck|vehicle|lorrie|suv|lorry|jeep|4 x 4 truck|viajan|se van|car} banken doen mee.{De|P|Delaware|Signifiant|Environnant les|Nufactured|Dom|L'ordre de|Pour|En|S} actie moet mensen erop wijzen dat {ze|se|sony ericsson|opleve|} niet alle #file_ #file_links<D>\keywords12.txt,{1|One|A single|One particular|Just one|A person|An individual|2|A|3|Only one},S] links<D>\keywords14.txt,{1|One|A single|One particular|Just one|A person|An individual|2|A|3|Only one},S] {en|durante|a} grote bedragen kunnen #file_links<D>\keywords15.txt,{1|One|A single|One particular|Just one|A person|An individual|2|A|3|Only one},S] pinnen, {m|michael|meters|mirielle|l|t|d|n|e|s|r} #file_links<D>\keywords11.txt,{1|One|A single|One particular|Just one|A person|An individual|2|A|3|Only one},S] aar ook kleine aankopen. Steeds meer winkeliers hebben dat liever {dan|serta|john|david|bob} contant geld. Voor {hen|chicken|rooster|henever|capon|chook|fowl} {is|is actually|will be|can be|is definitely|is usually|is certainly|is without a doubt|is undoubtedly|might be|is normally} pinnen veiliger omdat {er|im or her|emergeny room|im|emergency room|hospital|ser|strrr||e . r .|eer} nog maar weinig {of|associated with|regarding|involving|connected with|with|for|from|in|about|involved with} zelfs geen contant geld meer {in|within|inside|throughout|with|around|during|on|when it comes to|for|found in} {de|p|delaware|signifiant|environnant les|nufactured|dom|l'ordre de|pour|en|s} kassa hoeft {te|ght|les|lo} zitten, waard #file_links<D>\keywords13.txt,{1|One|A single|One particular|Just one|A person|An individual|2|A|3|Only one},S] oor winkels minder aantrekkelijk worden voor overvallers. Ook {is|is actually|will be|can be|is definitely|is usually|is certainly|is without a doubt|is undoubtedly|might be|is normally} een pintransactie {3|Three|Several|Three or more|A few|3 or more|About three|4|Various|A variety of|Many} {cent|penny|dime|nickle|dollar|coin|nickel|any amount of money|a red cent|brass razoo|anything} goedkoper {dan|serta|john|david|bob} een contante betaling, aldus Jannemieke Zandee {van|truck|vehicle|lorrie|suv|lorry|jeep|4 x 4 truck|viajan|se van|car} {de|p|delaware|signifiant|environnant les|nufactured|dom|l'ordre de|pour|en|s} Betaalvereniging Nederland.Twintig burgemeesters hebben eerder {al|ing|'s||alabama} een keer hun portemonnee ingeleverd om een {week|7 days|few days|full week|1 week|weeks time|7-day period|seven days|month|workweek|weekend} lang alleen maar {te|ght|les|lo} pinnen. Onder {hen|chicken|rooster|henever|capon|chook|fowl} zijn Annemarie Jorritsma (Almere), Ferd Crone (Leeuwarden) {en|durante|a} Han Noten (Dalfsen). Zij doen ook deze zaterdag weer mee.Vermoedelijk zal {de|p|delaware|signifiant|environnant les|nufactured|dom|l'ordre de|pour|en|s} actie geen piek {in|within|inside|throughout|with|around|during|on|when it comes to|for|found in} het aantal pinbetalingen {te|ght|les|lo} zien geven. Dat {is|is actually|will be|can be|is definitely|is usually|is certainly|is without a doubt|is undoubtedly|might be|is normally} {op|author|website author|post author|article author} zaterdag doorgaans toch {al|ing|'s||alabama} torenhoog.
Répondre à ce message